Regulamin

Regulamin rezerwacji i pobytu w Railway Hostel w Opolu:

 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 następnego dnia.
 2. Wpłata zaliczki za usługi noclegowe następuje wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji z recepcji hostelu.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji zamawiający nocleg zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości do 50% wartości rezerwacji wskazany w potwierdzeniu numer konta bankowego.
 4. W przypadku rezygnacji z noclegu zaliczka nie będzie zwracana klientowi.
 5. W przypadku wszelkich zmian w rezerwacji Hostel ma prawo obciążyć rezerwującego dodatkowymi kosztami, w tym za nie wykorzystane miejsca noclegowe, lub skrócony okres pobytu.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Hostel z przyczyn niezależnych od Gościa, całość wpłaty będzie zwracana w gotówce lub na podane konto.
 7. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem i kategorią.
 8. Hostel oferuje promocje dla stałych klientów i grup zorganizowanych. Ceny ustalane są indywidualnie z klientami.
 9. W pokojach nie wolno używać żelazek, grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych (nie będących na wyposażeniu pokoju) stanowiących zagrożenie pożarowe.
 10. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Na teren Hostelu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych bez zgody pracownika Hostelu. Zgoda na pobyt zwierzęcia domowego może wiązać się z dodatkową opłatą naliczoną przez Hostel.
 12. W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
 13. W Hostelu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. Wszelkie odwiedziny osób niezameldowanych, powinny być zgłoszone w recepcji Hostelu.
 14. Hostel nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone, należące do przebywających w nim Gości, tym samym Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz w pomieszczeniach wspólnych.
 15. Zachowanie gości Hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. W sytuacji zakłócania ciszy nocnej, spokoju lub porządku w Hostelu, pracownik Hostelu jest upoważniony do natychmiastowego wymeldowania i wyproszenia Gościa z terenu Hostelu, bez zwrotu opłaty.
 16. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hostelu.
 17. Każdy Gość ma obowiązek zgłoszenia swojego wyjazdu na recepcji. Przy wymeldowaniu należy zwrócić klucze do pokoju oraz kluczyki do szafek.
 18. W razie zgubienia pobranego klucza z Hostelu, Gość zobowiązany jest ponieść opłatę dodatkową w wysokości 50 zł za klucz do pokoju lub do wejścia głównego oraz 20 zł za kluczyk od szafki.
 19. Gość Hostelu ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie i uszkodzenie urządzeń w Hostelu dokonane przez niego w trakcie jego pobytu według wyceny szacunkowej dokonanej przez Hostel.
 20. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia usterki oznacza brak zastanych zniszczeń lub usterek.
 21. Goście zobowiązani są do spania jedynie na wyznaczonych łóżkach oraz do nakładania poszewek na pościel.
 22. Goście Hostelu proszeni są o zachowanie czystości i porządku w pokojach oraz w pomieszczeniach wspólnych.
 23. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za grupę należy do osoby dokonującej rezerwacji lub zgłoszonej w trakcie meldunku jako koordynator grupy.
 24. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Gości Hostelu.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 roku i obowiązuje do jego odwołania.